PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1847 1023

55,39%

1022 1015 99,32%
Obwód nr 2 660 352

53,33%

352 348 98,86%
Obwód nr 3 738 461

62,47%

461 456 98,92%
Obwód nr 4 914 499

54,60%

499 495 99,20%
Ogółem: 4159 2335

56,14%

2334 2314 99,14%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Cesarski Grzegorz 42 wyższe Zaręby, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Maków Maz., nie należy do partii politycznej 991 42,83%
2 Stopa Józef Andrzej 53 wyższe Maków Mazowiecki, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 1323 57,17%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Cesarski Grzegorz Głosów oddanych na kandydatów Stopa Józef Andrzej
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 1015 440

43,35%

440
575
575

56,65%

Obwód nr 2 348 174

50,00%

174
174
174

50,00%

Obwód nr 3 456 236

51,75%

236
220
220

48,25%

Obwód nr 4 495 141

28,48%

141
354
354

71,52%