PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1506 793

52,66%

793 780 98,36%
Obwód nr 2 1128 606

53,72%

606 592 97,69%
Obwód nr 3 1025 471

45,95%

470 463 98,51%
Obwód nr 4 876 406

46,35%

406 402 99,01%
Ogółem: 4535 2276

50,19%

2275 2237 98,33%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Anklewicz Leszek Roman 56 średnie Bardo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Samorząd Dla Wszystkich", nie należy do partii politycznej 1011 45,19%
2 Żegański Krzysztof 47 wyższe Bardo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców SZANSA DLA GMINY, nie należy do partii politycznej 1226 54,81%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Anklewicz Leszek Roman Głosów oddanych na kandydatów Żegański Krzysztof
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 780 369

47,31%

369
411
411

52,69%

Obwód nr 2 592 179

30,24%

179
413
413

69,76%

Obwód nr 3 463 161

34,77%

161
302
302

65,23%

Obwód nr 4 402 302

75,12%

302
100
100

24,88%