PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1349 709

52,56%

709 707 99,72%
Obwód nr 2 439 241

54,90%

241 238 98,76%
Obwód nr 3 1613 867

53,75%

867 862 99,42%
Ogółem: 3401 1817

53,43%

1817 1807 99,45%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Tułodziecki Grzegorz Piotr 52 średnie techniczne Działyń, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Zbójno, nie należy do partii politycznej 1050 58,11%
2 Tułodziecki Kazimierz 55 wyższe Zbójno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarna-Lepsza Gmina dla Wszystkich, nie należy do partii politycznej 757 41,89%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Tułodziecki Grzegorz Piotr Głosów oddanych na kandydatów Tułodziecki Kazimierz
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 707 490

69,31%

490
217
217

30,69%

Obwód nr 2 238 134

56,30%

134
104
104

43,70%

Obwód nr 3 862 426

49,42%

426
436
436

50,58%