PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 956 379

39,64%

379 374 98,68%
Obwód nr 2 616 275

44,64%

275 272 98,91%
Obwód nr 3 1214 497

40,94%

497 491 98,79%
Obwód nr 4 785 367

46,75%

367 363 98,91%
Obwód nr 5 551 142

25,77%

142 141 99,30%
Obwód nr 6 665 356

53,53%

356 353 99,16%
Obwód nr 7 298 161

54,03%

161 160 99,38%
Ogółem: 5085 2177

42,81%

2177 2154 98,94%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Hercuń Zbigniew 56 średnie Henryków Lubański, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Hercuń, nie należy do partii politycznej 979 45,45%
2 Herdzik Mirosław 43 wyższe ekonomiczne Jałowiec, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców FORUM SAMORZĄDOWE 2006, nie należy do partii politycznej 1175 54,55%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Hercuń Zbigniew Głosów oddanych na kandydatów Herdzik Mirosław
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 374 84

22,46%

84
290
290

77,54%

Obwód nr 2 272 170

62,50%

170
102
102

37,50%

Obwód nr 3 491 223

45,42%

223
268
268

54,58%

Obwód nr 4 363 97

26,72%

97
266
266

73,28%

Obwód nr 5 141 76

53,90%

76
65
65

46,10%

Obwód nr 6 353 257

72,80%

257
96
96

27,20%

Obwód nr 7 160 72

45,00%

72
88
88

55,00%