PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 988 270

27,33%

270 266 98,52%
Obwód nr 2 1207 347

28,75%

347 341 98,27%
Obwód nr 3 1211 528

43,60%

528 522 98,86%
Obwód nr 4 1241 598

48,19%

598 589 98,49%
Obwód nr 5 1382 581

42,04%

581 577 99,31%
Obwód nr 6 865 369

42,66%

369 369 100,00%
Obwód nr 7 1303 389

29,85%

389 386 99,23%
Obwód nr 8 570 205

35,96%

205 204 99,51%
Obwód nr 9 1665 417

25,05%

417 414 99,28%
Obwód nr 10 588 134

22,79%

134 133 99,25%
Obwód nr 11 1775 510

28,73%

510 504 98,82%
Obwód nr 12 865 252

29,13%

252 249 98,81%
Obwód nr 13 621 148

23,83%

148 145 97,97%
Obwód nr 14 1544 562

36,40%

562 559 99,47%
Obwód nr 15 1185 340

28,69%

340 337 99,12%
Obwód nr 16 549 174

31,69%

174 173 99,43%
Obwód nr 17 467 157

33,62%

157 156 99,36%
Obwód nr 18 42 28

66,67%

28 26 92,86%
Ogółem: 18068 6009

33,26%

6009 5950 99,02%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Gliszczyński Stanisław 42 wyższe Koronowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Koronowska, nie należy do partii politycznej 3863 64,92%
2 Kołodziejczyk Andrzej Józef 42 wyższe Koronowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowa Koalicja Wyborcza- "SKW", nie należy do partii politycznej 2087 35,08%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Gliszczyński Stanisław Głosów oddanych na kandydatów Kołodziejczyk Andrzej Józef
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 266 193

72,56%

193
73
73

27,44%

Obwód nr 2 341 249

73,02%

249
92
92

26,98%

Obwód nr 3 522 298

57,09%

298
224
224

42,91%

Obwód nr 4 589 420

71,31%

420
169
169

28,69%

Obwód nr 5 577 362

62,74%

362
215
215

37,26%

Obwód nr 6 369 207

56,10%

207
162
162

43,90%

Obwód nr 7 386 245

63,47%

245
141
141

36,53%

Obwód nr 8 204 121

59,31%

121
83
83

40,69%

Obwód nr 9 414 250

60,39%

250
164
164

39,61%

Obwód nr 10 133 86

64,66%

86
47
47

35,34%

Obwód nr 11 504 289

57,34%

289
215
215

42,66%

Obwód nr 12 249 134

53,82%

134
115
115

46,18%

Obwód nr 13 145 106

73,10%

106
39
39

26,90%

Obwód nr 14 559 406

72,63%

406
153
153

27,37%

Obwód nr 15 337 229

67,95%

229
108
108

32,05%

Obwód nr 16 173 122

70,52%

122
51
51

29,48%

Obwód nr 17 156 126

80,77%

126
30
30

19,23%

Obwód nr 18 26 20

76,92%

20
6
6

23,08%