PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 896 409

45,65%

409 404 98,78%
Obwód nr 2 433 174

40,18%

174 170 97,70%
Obwód nr 3 1205 596

49,46%

596 592 99,33%
Obwód nr 4 584 243

41,61%

243 234 96,30%
Obwód nr 5 359 187

52,09%

187 184 98,40%
Obwód nr 6 804 383

47,64%

383 374 97,65%
Obwód nr 7 817 312

38,19%

312 310 99,36%
Ogółem: 5098 2304

45,19%

2304 2268 98,44%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Kotarski Jerzy 53 średnie Wrzesiny, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Strażacy Florian", nie należy do partii politycznej 1345 59,30%
2 Potasiak Mirosław 51 wyższe Zamość, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej 923 40,70%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Kotarski Jerzy Głosów oddanych na kandydatów Potasiak Mirosław
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 404 245

60,64%

245
159
159

39,36%

Obwód nr 2 170 43

25,29%

43
127
127

74,71%

Obwód nr 3 592 504

85,14%

504
88
88

14,86%

Obwód nr 4 234 104

44,44%

104
130
130

55,56%

Obwód nr 5 184 165

89,67%

165
19
19

10,33%

Obwód nr 6 374 94

25,13%

94
280
280

74,87%

Obwód nr 7 310 190

61,29%

190
120
120

38,71%