PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1119 411

36,73%

411 408 99,27%
Obwód nr 2 1435 435

30,31%

435 431 99,08%
Obwód nr 3 1412 484

34,28%

484 484 100,00%
Obwód nr 4 1180 424

35,93%

424 423 99,76%
Obwód nr 5 702 179

25,50%

179 178 99,44%
Obwód nr 6 747 165

22,09%

165 165 100,00%
Obwód nr 7 631 79

12,52%

79 78 98,73%
Obwód nr 8 322 79

24,53%

79 79 100,00%
Obwód nr 9 537 73

13,59%

73 72 98,63%
Obwód nr 10 528 86

16,29%

86 85 98,84%
Ogółem: 8613 2415

28,04%

2415 2403 99,50%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Butyński Stanisław 62 wyższe Nowe, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Samorządowe, nie należy do partii politycznej 1714 71,33%
2 Kempińska-Czerwińska Urszula 46 wyższe Nowe, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców - Partnerstwo, nie należy do partii politycznej 689 28,67%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Butyński Stanisław Głosów oddanych na kandydatów Kempińska-Czerwińska Urszula
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 408 271

66,42%

271
137
137

33,58%

Obwód nr 2 431 276

64,04%

276
155
155

35,96%

Obwód nr 3 484 375

77,48%

375
109
109

22,52%

Obwód nr 4 423 284

67,14%

284
139
139

32,86%

Obwód nr 5 178 152

85,39%

152
26
26

14,61%

Obwód nr 6 165 113

68,48%

113
52
52

31,52%

Obwód nr 7 78 58

74,36%

58
20
20

25,64%

Obwód nr 8 79 66

83,54%

66
13
13

16,46%

Obwód nr 9 72 55

76,39%

55
17
17

23,61%

Obwód nr 10 85 64

75,29%

64
21
21

24,71%