PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1408 709

50,36%

709 699 98,59%
Obwód nr 2 399 182

45,61%

182 176 96,70%
Obwód nr 3 1077 587

54,50%

587 582 99,15%
Obwód nr 4 398 152

38,19%

152 150 98,68%
Obwód nr 5 608 222

36,51%

222 221 99,55%
Ogółem: 3890 1852

47,61%

1852 1828 98,70%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Borek Roman Edward 43 wyższe Rzeczniówek, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Sprawny Samorząd, nie należy do partii politycznej 1126 61,60%
2 Tomanek Beata Anna 41 wyższe Rzeczniów, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2006, nie należy do partii politycznej 702 38,40%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Borek Roman Edward Głosów oddanych na kandydatów Tomanek Beata Anna
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 699 389

55,65%

389
310
310

44,35%

Obwód nr 2 176 103

58,52%

103
73
73

41,48%

Obwód nr 3 582 411

70,62%

411
171
171

29,38%

Obwód nr 4 150 79

52,67%

79
71
71

47,33%

Obwód nr 5 221 144

65,16%

144
77
77

34,84%