PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1077 739

68,62%

739 731 98,92%
Obwód nr 2 1049 621

59,20%

621 610 98,23%
Obwód nr 3 473 273

57,72%

273 272 99,63%
Obwód nr 4 430 228

53,02%

228 225 98,68%
Ogółem: 3029 1861

61,44%

1861 1838 98,76%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Stańko Robert Andrzej 31 wyższe Górzno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Społeczna Wspólnota Samorządowa, nie należy do partii politycznej 989 53,81%
2 Zgliński Franciszek 57 średnie Zaborowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 849 46,19%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Stańko Robert Andrzej Głosów oddanych na kandydatów Zgliński Franciszek
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 731 478

65,39%

478
253
253

34,61%

Obwód nr 2 610 345

56,56%

345
265
265

43,44%

Obwód nr 3 272 43

15,81%

43
229
229

84,19%

Obwód nr 4 225 123

54,67%

123
102
102

45,33%