PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1426 900

63,11%

899 880 97,89%
Obwód nr 2 2312 1538

66,52%

1538 1516 98,57%
Ogółem: 3738 2438

65,22%

2437 2396 98,32%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Sadowski Janusz Kazimierz 45 wyższe Raciąż, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wspólnoty Samorządowej Województwa Mazowieckiego, nie należy do partii politycznej 1487 62,06%
2 Szpojankowski Czesław 58 wyższe prawnicze Raciąż, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Ziemi Raciąskiej, popierany przez TPZR ,, Ziemowit ", nie należy do partii politycznej 909 37,94%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Sadowski Janusz Kazimierz Głosów oddanych na kandydatów Szpojankowski Czesław
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 880 511

58,07%

511
369
369

41,93%

Obwód nr 2 1516 976

64,38%

976
540
540

35,62%