PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 2305 1189

51,58%

1189 1167 98,15%
Obwód nr 2 717 305

42,54%

305 303 99,34%
Obwód nr 3 824 401

48,67%

401 396 98,75%
Obwód nr 4 1656 877

52,96%

875 856 97,83%
Obwód nr 5 756 315

41,67%

315 311 98,73%
Ogółem: 6258 3087

49,33%

3085 3033 98,31%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Gebert Waldemar Stanisław 48 średnie Gołotczyzna, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Dobry Wybór Dobrem Gminy, nie należy do partii politycznej 1298 42,80%
2 Wielechowski Jarosław 33 wyższe Gąsocin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 1735 57,20%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Gebert Waldemar Stanisław Głosów oddanych na kandydatów Wielechowski Jarosław
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 1167 653

55,96%

653
514
514

44,04%

Obwód nr 2 303 205

67,66%

205
98
98

32,34%

Obwód nr 3 396 122

30,81%

122
274
274

69,19%

Obwód nr 4 856 168

19,63%

168
688
688

80,37%

Obwód nr 5 311 150

48,23%

150
161
161

51,77%