PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1895 1290

68,07%

1290 1276 98,91%
Obwód nr 2 706 432

61,19%

432 425 98,38%
Obwód nr 3 479 266

55,53%

266 265 99,62%
Obwód nr 4 855 415

48,54%

415 410 98,80%
Ogółem: 3935 2403

61,07%

2403 2376 98,88%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Bartoszko Zbigniew Henryk 59 wyższe Regimin, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Bartoszko, nie należy do partii politycznej 883 37,16%
2 Zduńczyk Lech Marek 44 wyższe Grzybowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Uczciwość i Praca dla Regimina", nie należy do partii politycznej 1493 62,84%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Bartoszko Zbigniew Henryk Głosów oddanych na kandydatów Zduńczyk Lech Marek
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 1276 537

42,08%

537
739
739

57,92%

Obwód nr 2 425 172

40,47%

172
253
253

59,53%

Obwód nr 3 265 89

33,58%

89
176
176

66,42%

Obwód nr 4 410 85

20,73%

85
325
325

79,27%