PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 641 335

52,26%

335 332 99,10%
Obwód nr 2 182 118

64,84%

118 117 99,15%
Obwód nr 3 1112 663

59,62%

663 659 99,40%
Obwód nr 4 584 259

44,35%

259 258 99,61%
Ogółem: 2519 1375

54,59%

1375 1366 99,35%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Michalczuk Michał 25 wyższe Stary Bartków, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina, nie należy do partii politycznej 426 31,19%
2 Wasilczuk Sławomir 31 wyższe Mogielnica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Wasilczuka, nie należy do partii politycznej 940 68,81%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Michalczuk Michał Głosów oddanych na kandydatów Wasilczuk Sławomir
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 332 166

50,00%

166
166
166

50,00%

Obwód nr 2 117 8

6,84%

8
109
109

93,16%

Obwód nr 3 659 213

32,32%

213
446
446

67,68%

Obwód nr 4 258 39

15,12%

39
219
219

84,88%