PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 887 528

59,53%

528 521 98,67%
Obwód nr 2 2143 1348

62,90%

1346 1331 98,89%
Obwód nr 3 934 530

56,75%

530 516 97,36%
Ogółem: 3964 2406

60,70%

2404 2368 98,50%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Etmański Wojciech Mieczysław 40 wyższe Trzepowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólna Gmina", członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 951 40,16%
2 Mielewczyk-Zawada Bożena 49 wyższe Przywidz, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Bożena Mielewczyk-Zawada, nie należy do partii politycznej 1417 59,84%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Etmański Wojciech Mieczysław Głosów oddanych na kandydatów Mielewczyk-Zawada Bożena
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 521 285

54,70%

285
236
236

45,30%

Obwód nr 2 1331 430

32,31%

430
901
901

67,69%

Obwód nr 3 516 236

45,74%

236
280
280

54,26%