PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Wójta - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1618 750

46,35%

750 738 98,40%
Obwód nr 2 618 249

40,29%

249 248 99,60%
Obwód nr 3 645 285

44,19%

285 282 98,95%
Obwód nr 4 451 214

47,45%

214 213 99,53%
Ogółem: 3332 1498

44,96%

1498 1481 98,87%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Benedykciński Piotr Józef 53 wyższe Kutno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota - na dobre i na złe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 555 37,47%
2 Kaczmarek Tadeusz Jan 31 wyższe Sójki-Parcel, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA-STRZELCE, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 926 62,53%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Benedykciński Piotr Józef Głosów oddanych na kandydatów Kaczmarek Tadeusz Jan
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 738 327

44,31%

327
411
411

55,69%

Obwód nr 2 248 141

56,85%

141
107
107

43,15%

Obwód nr 3 282 35

12,41%

35
247
247

87,59%

Obwód nr 4 213 52

24,41%

52
161
161

75,59%