PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza - głosowanie ponowne

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 2251 1009

44,82%

1009 1005 99,60%
Obwód nr 2 2068 570

27,56%

570 559 98,07%
Obwód nr 3 1996 498

24,95%

498 495 99,40%
Obwód nr 4 2123 853

40,18%

853 850 99,65%
Obwód nr 5 1021 392

38,39%

392 392 100,00%
Obwód nr 6 2229 803

36,03%

803 793 98,75%
Obwód nr 7 1498 548

36,58%

548 546 99,64%
Obwód nr 8 1880 742

39,47%

742 738 99,46%
Obwód nr 9 1687 658

39,00%

658 651 98,94%
Obwód nr 10 1973 853

43,23%

853 847 99,30%
Obwód nr 11 1488 383

25,74%

383 381 99,48%
Obwód nr 12 1018 357

35,07%

357 352 98,60%
Obwód nr 13 1659 555

33,45%

555 553 99,64%
Obwód nr 14 1009 369

36,57%

369 365 98,92%
Obwód nr 15 1022 299

29,26%

298 298 100,00%
Obwód nr 16 1315 347

26,39%

346 345 99,71%
Obwód nr 17 15 0

0,00%

0 0
Obwód nr 18 35 11

31,43%

11 11 100,00%
Obwód nr 19 10 0

0,00%

0 0
Obwód nr 20 48 18

37,50%

18 17 94,44%
Ogółem: 26345 9265

35,17%

9263 9198 99,30%

Głosowanie ponowne w dn. 26.11.2006

Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Pogoda Tadeusz Grzegorz 55 wyższe Świecie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Obywatelskie Porozumienie Samorządowe, nie należy do partii politycznej 5355 58,22%
2 Wysocki Waldemar Piotr 50 wyższe Świecie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej 3843 41,78%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba głosów ważnych Pogoda Tadeusz Grzegorz Głosów oddanych na kandydatów Wysocki Waldemar Piotr
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych
Obwód nr 1 1005 520

51,74%

520
485
485

48,26%

Obwód nr 2 559 281

50,27%

281
278
278

49,73%

Obwód nr 3 495 301

60,81%

301
194
194

39,19%

Obwód nr 4 850 431

50,71%

431
419
419

49,29%

Obwód nr 5 392 195

49,74%

195
197
197

50,26%

Obwód nr 6 793 456

57,50%

456
337
337

42,50%

Obwód nr 7 546 359

65,75%

359
187
187

34,25%

Obwód nr 8 738 438

59,35%

438
300
300

40,65%

Obwód nr 9 651 430

66,05%

430
221
221

33,95%

Obwód nr 10 847 437

51,59%

437
410
410

48,41%

Obwód nr 11 381 174

45,67%

174
207
207

54,33%

Obwód nr 12 352 191

54,26%

191
161
161

45,74%

Obwód nr 13 553 429

77,58%

429
124
124

22,42%

Obwód nr 14 365 231

63,29%

231
134
134

36,71%

Obwód nr 15 298 185

62,08%

185
113
113

37,92%

Obwód nr 16 345 282

81,74%

282
63
63

18,26%

Obwód nr 17 0 0 0
0
0
Obwód nr 18 11 5

45,45%

5
6
6

54,55%

Obwód nr 19 0 0 0
0
0
Obwód nr 20 17 10

58,82%

10
7
7

41,18%