PKW - Wybory samorządowe 2006

Wybory Burmistrza

Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
4826 2613

54,14%

2612 2553 97,74%
Numer Nazwisko i imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 Bielawski Bartosz Piotr 33 wyższe Kisielice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego 819 32,08%
2 Koprowiak Tomasz 50 wyższe Kisielice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Straż-Gmina-Rozwój, nie należy do partii politycznej 1478 57,89%
3 Lejmanowicz Andrzej 46 średnie Kisielice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "SILNA GMINA", nie należy do partii politycznej 256 10,03%

Obwody głosowania

Numer obwodu głosowania Liczba Frekwencja Liczba głosów
uprawnionych kart wydanych oddanych ważnych % ważnych
Obwód nr 1 1949 1091

55,98%

1091 1073 98,35%
Obwód nr 2 623 355

56,98%

355 347 97,75%
Obwód nr 3 714 381

53,36%

381 374 98,16%
Obwód nr 4 706 346

49,01%

346 337 97,40%
Obwód nr 5 269 181

67,29%

180 171 95,00%
Obwód nr 6 565 259

45,84%

259 251 96,91%